Nový eshop pre B2B zákazníkov

Našim dlhodobým cieľom je neustále zlepšovanie a rozširovanie ponuky a jej následné uvádzanie do povedomia zákazníkov, preto patrí medzi naše priority propagácia noviniek prostredníctvom obrázkových tlačených a elektronických katalógov, inzerátov a letákov, čím aj predajcom uľahčujeme oboznamovanie svojich zákazníkov s ponúkaným tovarom.

História

So skúsenosťami a nadobudnutou praxou z čias štúdia ( zameraného na vodné hospodárstvo a akvaristiku ) sa rozhodol zakladateľ spoločnosti Aquapet, s.r.o., Marián Gabovic, nevzdať svojho hobby a od roku 1996 pokračoval v chove okrasných rýb.

V roku 2002 založil obchod s chovateľskými potrebami, ktorý neskôr položil základy pre vznik väčšej spoločnosti.

V roku 2005 bol založený veľkoobchod s chovateľskými potrebami, ktorý nakrátko po svojom vzniku bol prevedený na spoločnosť s ručením onbmedzeným a zaujal na trhu svoje miesto.

Aquapet, s.r.o. v súčasnej dobe zásobuje približne 400 predajní s chovateľskými potrebami na území Slovenskej republiky a našimi zákazníkmi je aj niekoľko chovní s rôznorodým zameraním.

Kontakt

 • Sever Slovenska: Poliaková Eva (+421 917 593 695)
 • Juh Slovenska: Gregáč Simeon (+421 905 167 282)
 • Východ Slovenska: Fričovský Tibor (+421 908 350 300)
 • Firma

  AQUAPET, s.r.o.
  IČO: 36687588
  DIČ: 2022260284
  IČ DPH: SK2022260284
 • Adresa

  Centrum I. 28/67
  01841 Dubnica nad Váhom
  Slovensko
 • Telefón

  ‭+421 918 867 688‬
 • Email

  aquapet@aquapet.sk